Regulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:
  1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Pakietów oraz standardowych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
  2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Pakietu Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe lub pakietu pobytowego.
  3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
  4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki na jeden z wybranych sposobów:
   • płatności online Przelewy24.
   • standardowym przelewem bankowym
  5. Przy wybraniu jednej z pierwszych dwóch opcji Klient przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zaliczki poprzez System Obsługi płatności Przelewy24. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Przelewy24 za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Przelewy24 Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę obiektu, opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłacona zaliczka oraz kwota do dopłaty na miejscu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca na miejscu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić w recepcji e-mail Potwierdzający Rezerwację.
  6. W przypadku wyboru przez Klienta drugiej opcji (zapłać przelewem bankowym) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona Po wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 72h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić w dniu przyjazdu celem pełnego rozliczenia.
 2. Opłaty
  1. Klient wpłaca wyliczoną zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie dwóch sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do apartamentów.
  2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
  3. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Anulacja jest bezpłatna. Hotel zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu pełnej kwoty zadatku.
 3. Reklamacje
  1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
  2. Wszelkie reklamacje przyjmują Właściciele.
  3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
  4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni.
 4. Ustalenia Końcowe
  1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Apartamenty Na Stoku nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
  2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Przelewy24.pl
  3. Apartamenty Na Stoku oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.
  4. Z uwagi na zmiany podatkowe – uprzejmie prosimy, aby na poziomie dokonywania rezerwacji – informowali nas Państwo o potrzebie rozliczenia pobytu na fakturę firmową. Jeśli takiej informacji nie otrzymamy, wpłaty księgowane będą na osoby fizyczne, bez możliwości późniejszego dokonania zmiany.
 5. Dane Osobowe
  1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Apartamenty Na Stoku.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji usług – w tym operator systemu rezerwacji LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński, ul. Młyńska 12A 58-570 Jelenia Góra, NIP: 611-227-24-45.
  4. Apartamenty Na Stoku i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
  5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.
 6. Akceptacja Regulaminu
  1. Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.